Over ons

 

Inspiratie

De monnik bestaat niet alleen buiten ons (…)

In ieder van ons schuilt een monnik die zich verwondert over het leven en scharrelt in de tuin van de aarde op zoek naar geluk, wijsheid en stilte.

Om te leven vanuit een diep verlangen, geworteld in verbondenheid: met anderen, andere schepsels, de Ander – en zo te groeien, bloeien en vrucht te dragen.

(naar Hein Stufkes, uit: Monnik zijn in deze tijd.”)

 

Groene websites, verantwoording

De Groene Kalender biedt dagelijkse mogelijkheden door het jaar heen om te vieren en te gedenken. De website beoogt een zorgvuldige omgang met de aarde en maakt deel uit van de Groene websites van de Raad van Kerken. Het zijn alle non-profit sites. De informatie richt zich op dienstverlening en bezieling, en is bedoeld om elkaar en anderen te inspireren.

Waar toepasselijk zijn rechtstreekse links te vinden naar deze websites. Met name naar

De kalender legt een verbinding met de seizoenen en verwijst naar de groene symboliek die in natuur en traditie te vinden is.

Op de kalender is plaats voor de meer religieuze dagen waarop vanouds bijzondere mensen werden herdacht (‘heiligen’), maar ook markante historische en eigentijdse personen kregen een plaats, zoals Blaise Pascal, Albert Schweitzer en Dorothee Sölle.

Verder zijn ‘wereldse’ gedenk- en vierdagen opgenomen, zoals Wereldwaterdag en Wereldvoedseldag, en opnieuw actueel: Wereldoceanendag (Rachel Carson).

Ofschoon wij het meest bekend zijn met de westerse en christelijke traditie streven we ernaar (in de komende tijd), ook feest- en gedenkdagen in de kalender op te nemen uit andere tradities. Voor steeds meer mensen in Nederland zijn nog andere vier- en gedenkdagen van betekenis. Zoals we zullen zien zijn hier dikwijls ook ‘groene’ betekenissen te vinden, zoals bijvoorbeeld bij periodes van vasten (Ramadan) en Oud- en Nieuwjaar (Lichtjesfeest).

 

Reactie?

De redacteuren van de Groene Kalender willen graag toegankelijk maken wat elders reeds praktijk en traditie is. Suggesties zijn welkom!

 

Initiatief, teksten, foto’s: Tini Brugge 

Maandelijkse foto – header: Marijke van der Giessen

Eindredactie: Medard Hilhorst