Periode voor de Schepping

Wanneer:
1 september 2017 – 15 oktober 2017 hele dag
2017-09-01T00:00:00+02:00
2017-10-16T00:00:00+02:00

1 september – 15 oktober Periode voor de schepping 

Inspiratie: vanuit groene kerken en groene websites

 

De gezamenlijke Europese Kerken (CCEE en KEK) bevelen aan om in deze tijd extra aandacht te besteden aan de schepping: denk aan een bijzondere viering, activiteit of initiatief. Dat was al eerder voorgesteld door de oosters-orthodoxe kerken tijdens de Eerste Europese kerkenconferentie in Basel in 1987.

Bij de Raad van Kerken werd door de werkgroep Kerk en Milieu een begin gemaakt met het ontwikkelen van groene websites. De website www.kerkenmilieu.nl biedt een overzicht van diverse groene websites en een agenda met activiteiten op het raakvlak van geloof en milieu.

Kerk in Actie ontwikkelde in samenwerking met TEAR het Netwerk Groene Kerken. Sjoerd van Schooneveld, voormalig projectmanager Duurzaam leven van Kerk in Actie zegt daarover: “Het project Groene Kerken heeft de bedoeling om te informeren en te verbinden om verduurzaming te bevorderen.” Bij het Netwerk zijn zowel protestantse als katholieke geloofsgemeenschappen betrokken, en ook zijn contacten ontstaan met moslims en groene moskeeën.

Sinds 2004 organiseert het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, Duurzame Dinsdag, op de eerste dinsdag van september, in samenwerking met partnerorganisaties. Ideeën voor verduurzaming worden aan het kabinet aangeboden, link www.duurzamedinsdag.nl

Ook het dagblad Trouw besteedt in deze periode bijzondere aandacht aan duurzaamheid door bekendmaking van de top 100 duurzame personen van het afgelopen jaar.

 

Links:

  • Over de persoonlijke bezieling van Sjoerd van Schooneveld: klik hier.
  • Over de Spiritualiteit van de duurzaamheid, ds. Teun Kruiswijk Jansen: www.scheppingvieren.nl/duurzaamheid
  • Website met toolkit groenekerken.nl (Groene Kerkendag)
  • Activiteitenagenda en overzicht van groene websites: www.kerkenmilieu.nl
  • Schikkingen met bloemen van het seizoen: www.symbolischschikken.nl
  • Serie gebedsthema’s rond de schepping van Marijke de Bruine: scheppingvieren.nl/ vieringen
  • Groene bijbelteksten, zie De Groene Bijbel (internet)